Vil du være med å skape 300 nye arbeidsplasser i Sør-Varanger?

Prosjektstilling med ansvar for
  • Fremme, utvikle og iverksette bedriftsrettede tiltak for næringslivet i Sør-Varanger
  • Starte og være en del av næringsrettede klynger og nettverk
  • Avdekke og bidra til kompetanseheving i kommunen
  • Være Sør-Varanger utviklings ansikt utad i møte med media, profilering i sosiale medier og ansvarlig for ekstern kommunikasjon
Daglig leder søkes

Ønsker du å jobbe med det private næringslivet i Sør-Varanger, og i tillegg bidra til å skape 300 nye arbeidsplasser? Du får være med å forvalte 57 millioner i løpet av en 5. års periode. Tar du utfordringen? 

Sør-Varanger utvikling as

Selskapets formål er å drive omstillingsarbeid i Sør-Varanger kommune i henhold til omstillingsplan og handlingsregler vedtatt av Sør-Varanger kommune. Selskapet skal ikke betale utbytte. 

Styret

Liv Jullum Kristoffersen

Styreleder

Bernt Nilsen

Styremedlem

Bjørn Johansen

Styremedlem

Kjartan Rist

Styremedlem

Lise Flø

Styremedlem

Svein Sundquist

Styremedlem

Trine Skårvik

Styremedlem

Heidi Andreassen

Varamedlem

Lars Petter Øie

Varamedlem